Stichting MaTimBa

MaTimBa

MaTimBa is een stichting die op 27 november 2007 in het leven is geroepen om de kinderen in Mali, Timboektoe een kans te bieden op een betere toekomst. De nomaden bevolking die leeft aan de rand van Timboektoe overleven daar met minimale middelen. De kinderen krijgen meestal geen onderwijs en zijn vaak ondervoed. MaTimBa wil deze kinderen een betere toekomst perspectief aanbieden door middel van scholing en voeding. Onderwijs is namelijk een belangrijk middel om de bevolking (met name vrouwen) zelfstandiger en zelfredzaam te maken .

MaTimBa kiest bewust voor de leeftijdscategorie  kinderen van 3 tot 7 jaar. Helga Smit (voorzitter en oprichter van stichting MaTimBa) was tijdens haar verblijf op 4 verschillende lagere scholen in Mali in 2006-2007, tot de conclusie gekomen dat veel kinderen niet de gewenste resultaten behalen op  de lagere school omdat de basiskennis ontbrak. Het voorbereidend rekenen, zoals het leren van vormen en kleuren en het aanleren van een andere taal (het Frans), de taalgevoelige periode ligt namelijk tussen nul en vier jaar voor het aanleren van vreemde taal.

Het gevolg van het onvoldoende presenteren op de lagere school is dat kinderen eerder de school verlaten en veelal worden ingezet om arbeid te verrichten. MaTimBa wil daarom kinderen eerder laten starten in het onderwijs, zodat zij met goed gevolg de lagere school doorlopen en hun kansen op vervolgonderwijs vergroten.